Generalforsamling 2017

 

Følg os på Facebook

Tilmeld Nyhedsbrev

Støt Foreningen Få et OK benzinkort

GENERALFORSAMLING 2017-18

Dall Villabys støtteforening.

Generalforsamlingen 31/10 2017

Kl. 19:00 fritidshuset i Dall Villaby

 

Dagsordenen

 

1. Valg af ordstyrer og referent

2. Formandens beretning til godkendelse

2.1 Vedtægtsændringer

3. Regnskabsaflæggelse til godkendelse og fremlæggelse af budget

4. Fastsættelse af kontingent for det følgende år i følge § 4

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg til bestyrelsen efter reglerne i § 7

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

8. Eventuelt

 

 

LÆS REFERAT LIGE HER

 

 

Copyright - Dall Villaby Støtteforening 2014

Kommende aktiviteter

 

Julesildebord

22/11 køb billet her

 

Julearrangement 25/11 køb billet her

 

Kontingent 2018