Generalforsamling 2019


Følg os på Facebook

Tilmeld Nyhedsbrev

Støt Foreningen Få et OK benzinkort

GENERALFORSAMLING 2017-18

Dall Villabys støtteforening.

Generalforsamlingen 28/02 2019

Kl. 19:00 fritidshuset i Dall Villaby


Dagsordenen


1. Valg af ordstyrer og referent

2. Formandens beretning til godkendelse

2.1 Vedtægtsændringer

3. Regnskabsaflæggelse til godkendelse og fremlæggelse af budget

4. Fastsættelse af kontingent for det følgende år i følge § 4

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg til bestyrelsen efter reglerne i § 7

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

8. EventueltLÆS REFERAT LIGE HERCopyright - Dall Villaby Støtteforening 2014

Kommende aktiviteterJuletræsfest her


Kontingent 2019


Se medlemsliste i adresse orden her