DJ

DJ sponsoret af

Som sponsor for DJen til Grisefesten vil du blive nævnt sammen med arrangementet, både på pladsen, ved opslag på Facebook og vores hjemmeside.

DJ'en præsenteres af


Sponsernavn til DJ'en kr. 3.000.

Inkl. 1/1 side i byfestkataloget.